Archief activiteiten – 2022

20 januari: Ridders in de Lage Landen

Dertig Firapeelleden luisterden online naar de boeiende uitleg van prof. dr. Bart Besamusca over The Arthur of the Low Countries (2021). De twee eindredacteurs (Bart Besamusca en Frank Brandsma) zijn beide lid van Firapeel (Brandsma was zelfs medeoprichter).

17 februari: Per Firapeler Wijzer

Opnieuw zitten twintig leden ’s avonds voor hun computerscherm voor een online-lezing: vier van hen hebben zich voorbereid om in een korte presentatie over hun lopende onderzoek te vertellen.

Als eerste interpreteert Marietje van Winter de ‘liefdesring’ (Utrecht, vondst in 2019). De inscriptie in de ring geeft aan dat de geliefde een man is, en volgens Marietje is de mogelijkheid dat een vrouw echt een liefdesring aan een man zou kunnen geven te snel als onwaarschijnlijk afgewimpeld. Willem van Bentum werkt aan de diplomatische transcriptie van een recent door de Nijmeegse Radboud Universiteit verworven medisch verzamelhandschrift (door Henricus Spijker): 1470–1493. Theo van Mierlo vertelt ons over het zeer rijke middeleeuws archief van de stad Kampen (met name het ‘Oudste Foliant’ (ca. 1316­–1360)) en de ontwikkeling van de stad in de eerste helft van de veertiende eeuw, evenals de verdedigingswerken voor de vijftiende-eeuwse stadsuitbreiding. Margreet Brandsma ten slotte ging in op de macht en middelen van een gravin in de vijftiende eeuw, Margaretha van Bourgondië, die op tienjarige leeftijd trouwde met Willem van Beieren, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland.

31 maart: Vrijheid, vetes en vagevuur bij de Friezen

Na afloop van de jaarlijkse ALV verzamelden zich online zo’n 25 geïnteresseerden voor de lezing van Diana Spiekhout. Als conservator in het Fries Museum vertelde ze het publiek over een bijzondere tentoonstelling, waarin ‘Tota Frisia’ in de hoge en late middeleeuwen centraal zal komen te staan.

21 mei: Met Katharina Kerstkens door het Deventer van 1495

Op zaterdag 21 mei konden we elkaar eindelijk weer in levenden lijve ontmoeten: in Deventer. Het enthousiasme was dan ook groot: 22 deelnemers namen op een caféterras ruim de tijd om bij te praten voordat we begonnen aan onze wandeling door het laatmiddeleeuwse Deventer.

8 oktober: Met Firapeel naar de Vrije Friezen

Na de voorbereidende lezing op 31 maart (na de ALV) stond nu eindelijk de excursie in het Fries Museum op het programma: 18 leden van Firapeel reisden naar de tentoonstelling ‘Vrijheid, Vetes, Vagevuur’ in Leeuwarden. Opnieuw was er een inleidende lezing, nu door Han Nijdam, schrijver van het boek Lichaam, eer en recht in het middeleeuws Friesland.

5 november: Gevleugelde fallussen en een kruiwagen met vagina’s

33 toehoorders kwamen in Utrecht voor een relaas over liefde en lust in de late middeleeuwen. Gastspreker was niemand minder dan Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam en tevens lid van Firapeel.