Lid worden

Je wordt lid van Firapeel door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Je krijgt dan ieder kwartaal onze ledenbrief toegestuurd, die onder andere de verslagen en aankondigingen van onze activiteiten bevat.

Het lidmaatschap van Firapeel kost € 18 per kalenderjaar. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar IBAN NL22 INGB 0004 7138 24 t.n.v. Firapeel, Utrecht. Wie ná 30 juni lid wordt, betaalt € 9 voor het lopende jaar. Het lidmaatschap gaat men per kalenderjaar aan. Opzeggen kan vóór 31 december van het lopende jaar.

In het buitenland wonende leden betalen per 1 januari 2024 € 25 per jaar, zij die ná 30 juni lid worden, betalen € 12,50 voor het lopende jaar.

Voordelen van het lidmaatschap:

· 4 maal per jaar de ledenbrief
· Korting op de deelnemersbijdragen voor excursies/activiteiten
· Korting op het abonnement op Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen
· Korting op het abonnement op The Medieval Low Countries
· Toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)

Normaliter vindt de ALV jaarlijks plaats rond maart. In verband met bestuurswisselingen kan soms besloten worden tot een extra ALV op een ander tijdstip.

Heb je nog vragen over het lidmaatschap of over een van de tijdschriften waar je je via ons op kunt abonneren? Neem dan gerust contact met ons op.


Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen

In 1987 nam Firapeel samen met de Vrije Studierichting Mediëvistiek van de RUU het initiatief tot de uitgave van Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen, dat sinds 1992 als onafhankelijk kwartaalblad verschijnt bij Uitgeverij Verloren te Hilversum. In de vorm van een rijke schakering aan korte artikelen brengt Madoc de middeleeuwen in al zijn boeiende aspecten onder de aandacht. Daarnaast bevat het blad ook informatie over tentoonstellingen, theaterproducties, muziekuitvoeringen, symposia en andere evenementen waarbij de middeleeuwen centraal staan.

Vanwege de historische banden met Madoc krijgen de leden van Firapeel een korting op het abonnement. Vanaf 1 januari 2015 betaal je als Firapeellid € 30 voor Madoc (niet-leden betalen € 40). Op het opgaveformulier kun je aangeven of je al een abonnement hebt, óf dat je je wilt abonneren. Vervolgens neemt Uitgeverij Verloren contact met je op over het abonnement op Madoc en de wijze van betaling. Bij beëindiging van het lidmaatschap van Firapeel komt ook de korting op Madoc te vervallen.


The Medieval Low Countries

Speciaal voor Firapeelleden heeft uitgeverij Brepols een aanbieding voor hun tijdschrift The Medieval Low Countries. Dit Engelstalige tijdschrift verschijnt één keer per jaar en bevat interdisciplinaire artikelen en recensies over de geschiedenis van de Lage Landen van de vijfde tot halverwege de zestiende eeuw. Firapeelleden krijgen het abonnement voor € 53,41 per jaar i.p.v. de normale abonnementsprijs van € 111,18.

Verdere informatie over het tijdschrift is te vinden op de website van Brepols.

NB Prijspeil 2023. Prijzen kunnen variëren.


Ja, ik word lid van Firapeel