Middeleeuwse tips

Studiedag Middeleeuwen RU

Op vrijdag 2 maart aanstaande vindt aan de Radboud Universiteit de jaarlijkse Studiedag Middeleeuwen plaats. Deze dag geeft onderzoekers van de Radboud Universiteit de gelegenheid hun onderzoek over de Middeleeuwen aan een breed geïnteresseerd publiek te presenteren. Dit jaar is het thema 'Populaire cultuur en de Middeleeuwen'. Dit slaat zowel op populaire cultuur uit de Middeleeuwen zelf als op de receptie van de Middeleeuwen in hedendaagse populaire cultuur. Toegang is gratis voor RU-studenten en universitaire medewerkers van de RU, en 5 euro voor andere geïnteresseerden. Inschrijving is niet nodig. Zie voor meer informatie het Facebookevent.


Middeleeuws plantenboek gedigitaliseerd

Voor wie zich alvast wil inlezen in de middeleeuwse geneeskunde (zie de vooraankondiging van de lezing van Irene Meekes) heeft de British Library Cotton ms Vitellius C III gedigitaliseerd, een handschrift daterend van de negende  tot de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het bevat o.a. een beschrijving van geneeskrachtige kruiden ter behandeling van allerlei aandoeningen. Zo wordt bijvoorbeeld basilicum aangeraden als tegengif voor slangenbeten.

Het manuscript is online in te zien.