Middeleeuwse tips

Speciale aanbieding Millennium

Sinds enkele jaren biedt Firapeel een kortingsabonnement aan op het tijdschrift The Medieval Low Countries. Zijn voorganger, het Nederlandstalige Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies, is nog verkrijgbaar bij dezelfde uitgever, Brepols. Deze heeft nu een aanbieding: voor € 95,- excl. BTW kunnen 14 oude uitgaven van dit tijdschrift worden besteld (alle edities vanaf 2005). De inhoudsopgaves hiervan zijn op de website van Brepols te raadplegen, evenals het bestelformulier.

Let op: deze aanbieding is geldig tot 31 december a.s., na deze datum zullen de oude uitgaven vermoedelijk niet meer beschikbaar zijn.


Crossroads – Reizen door de middeleeuwen

Van 15 september 2017 tot en met 11 februari 2018 presenteert het Allard Pierson Museum de tentoonstelling ‘Crossroads – Reizen door de middeleeuwen’. Deze tentoonstelling gaat over vroegmiddeleeuws Europa: een periode die vaak omschreven is als ‘de duistere middeleeuwen’ (300–1000). Europa kende toen een grote culturele diversiteit en veel verschillende volkeren die in beweging waren.

De erfenis van antieke beschavingen werkte door en tegelijkertijd kregen jonge religies uit het Midden-Oosten voet aan de grond in Europa. Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 raakten hele volken op drift. Die dynamiek zorgde voor veel uitwisseling en diversiteit. De talrijke prachtige objecten uit alle windstreken die in Crossroads te zien zijn getuigen van eigen identiteit in meervoud, maar ook van wederzijdse beïnvloeding op verschillende gebieden: religieus, cultureel en materieel.

Aan de hand van acht thema’s brengt Crossroads hoogtepunten bijeen uit toonaangevende vroegmiddeleeuwse collecties van musea in binnen- en buitenland. Vroegmiddeleeuwse reizigers verbinden de thema’s met de objecten.

Het Allard Pierson Museum is gevestigd op de Oude Turfmarkt 127 in Amsterdam.


Middeleeuws plantenboek gedigitaliseerd

Voor wie zich alvast wil inlezen in de middeleeuwse geneeskunde (zie de vooraankondiging van de lezing van Irene Meekes) heeft de British Library Cotton ms Vitellius C III gedigitaliseerd, een handschrift daterend van de negende  tot de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het bevat o.a. een beschrijving van geneeskrachtige kruiden ter behandeling van allerlei aandoeningen. Zo wordt bijvoorbeeld basilicum aangeraden als tegengif voor slangenbeten.

Het manuscript is online in te zien.