Middeleeuwse tips

Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur

Per 1 augustus vorig jaar is dr. Bart Besamusca benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de ‘Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief’. Hij zal daarvoor op dinsdag 30 mei a.s. zijn oratie houden met als titel ‘Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur’.

Iedereen is uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen.

Datum: dinsdag 30 mei
Tijd: 16:15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht