Firapeel, Vereniging voor Mediëvistiek

Met Firapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen

Wandeling Drentse Aa

De NS-wandeling tussen Assen naar Rolde gaat niet alleen door een bijzonder mooi deel van ons land, maar blijkt ook de nodige middeleeuwse verrassingen op te leveren. De start is bij station Assen en we lopen door een aantrekkelijk kleinschalig landschap naar Rolde. Lees verder…


100 jaar Herfsttij der Middeleeuwen

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het iconische boek Herfsttij der Middeleeuwen van de historicus Johan Huizinga uitgebracht werd. In het werk presenteert Huizinga het idee dat de overdreven formaliteit en romantiek van het laatmiddeleeuwse hofleven een verdedigingsmechanisme was tegen de toenemende verruwing van de maatschappij. Lees verder…


Zevende lustrum ‘Het getal zeven in de middeleeuwen’

In 2019 bestaat Firapeel 35 jaar! Om dit heuglijke feit te vieren vindt op zaterdag 12 oktober een themamiddag rondom ‘Het getal zeven in de middeleeuwen’ plaats. Lees verder…


Kogge koerst naar Kampen

In 2016 werd onder grote publieke en mediabelangstelling voor de oever van de stad Kampen de IJsselkogge uit de IJssel gelicht: een koggeschip van 24 meter lang en 8 meter breed, gebouwd tussen 1415 en 1420. Inmiddels is de conservering van de kogge, die zo’n vijf tot zes jaar gaat duren, begin dit jaar gestart in Batavialand in Lelystad. Bedoeling is dat het schip daarna in Kampen tentoongesteld wordt. Maar daar willen de Kampenaren niet op wachten. Lees verder…


Over de vereniging

Bij studievereniging Firapeel staat een veelzijdige benadering van de middeleeuwen centraal. Geschiedenis, (bouw)kunst en literatuur, maar ook religie, muziek en theater komen aan bod, liefst in hun onderlinge samenhang. Door het aanbieden van een gevarieerd programma wil de vereniging bijdragen aan de studie van de middeleeuwen en wil zij bovendien de informele contacten tussen mediëvisten bevorderen.

Firapeel is op 23 januari 1984 opgericht door studenten van de Vakgroep Nederlands van de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot een landelijk platform voor mediëvisten van allerlei pluimage. Onder haar ruim 230 leden telt zij studenten, alumni, docenten en andere mensen die geboeid zijn door de middeleeuwen.


Een greep uit de activiteiten

In de afgelopen jaren organiseerde Firapeel onder andere meerdaagse excursies naar middeleeuws Brugge, Aken, Lissabon, Xanten, het Maasland en Canterbury. We maakten fiets-kampeertrektochten naar romano-gothische kerkjes in Groningen en Oost-Friesland. Dichter bij huis maakten we stadswandelingen door onder meer Utrecht, Leiden en Dordrecht. Vaak werden deze gecombineerd met een bezoek aan een interessante tentoonstelling. Verder werden regelmatig lezingen georganiseerd over gevarieerde onderwerpen zoals de bouw van middeleeuwse kastelen, jaloezie en afgunst in de middeleeuwse Lage Landen, Suster Bertken, etc.


Geef je op voor onze mailing! Als je je opgeeft, stuurt Firapeel je af en toe een e-mail met een update van onze activiteiten. Zo blijf je goed op de hoogte van onze plannen en weet je zeker dat je niks mist!

Firapeel

Met Fyrapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen


Firapeel is de naam van de luipaard in het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde. Aan het slot van dit epos bemiddelt de luipaard als vrederechter tussen Koning Nobel en zijn gijzelaars, de wolf Izengrijn en de beer Bruun:

Daarop ging de dappere Firapeel naar de gevangenen, die hij uiteraard meteen losmaakte. Hij zei: “Heren, ik kom jullie vrede en veiligheid brengen. Mijn heer, de koning, laat jullie groeten. Hij betreurt het zeer dat hij jullie onrechtvaardig heeft behandeld. Als jullie het willen aanvaarden, biedt hij jullie een zoenoffer aan; ongeacht hoe de anderen daar over mogen denken. Hij schenkt jullie Belijn de ram en al diens familieleden, van nu tot aan de dag des oordeels. In het veld of in het bos, jullie kunnen vrij over hen beschikken en ze naar hartelust doodbijten. Voor alles laat de koning jullie weten dat jullie straffeloos Reinaert en al zijn familieleden leed en kwaad mogen berokkenen, waar je ze maar te pakken kunt krijgen. Deze twee grote voorrechten wil de koning jullie blijvend en zonder nadere voorwaarden schenken. Wel verlangt hij dat jullie hem voor altijd trouw zweren. Hij belooft dan ook nog dat jullie nooit meer iets van hem te vrezen zullen hebben. Dit biedt koning Leeuw jullie aan. Bij God, ik raad jullie beslist aan dit aanbod te aanvaarden en voortaan in vrijheid te leven!”
Izengrijn zei tegen de beer: “Wat vind je ervan, heer Bruun?” Bruun zei: “Ik lig liever in het groen dan hier in de boeien. Laten we naar de koning gaan en zijn vredesaanbod accepteren.” Ze gingen met Firapeel mee en kwamen volledig tot verzoening.

Citaat uit: H. Adema (ed.), Van den vos Reynaerde. Tekst en vertaling.
Vierde druk. Leeuwarden, 1993, p. 127.

Illustratie ‘Firapeel’ (bovenaan de pagina): uit UB Leiden, Ms BPL 14A, f. 45v.