Firapeel, Vereniging voor Mediëvistiek

Met Firapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen

De Slag bij Vlaardingen

In het jaar 1018 stuurde de keizer van het Heilige Roomse Rijk een grote vloot met ridders naar het uiterste westen van zijn rijk. Het leger stond onder leiding van de hertog van Lotharingen en de bisschop van Utrecht, Adelbold. De aanleiding was dat de graaf van West-Frisia, Dirk III, zonder toestemming van zijn leenheer tol op de Merwede hief. Bij de nederzetting Flardinga kwam het tot een treffen en graaf Dirk III kwam als winnaar uit de strijd. De Slag bij Vlaardingen luidde een bloeiperiode in van het graafschap dat rond 1100 Holland ging heten. Lees verder...


Op zoek naar de middeleeuwen in Arnhem

Wat lieten de vernielingen van de Slag om Arnhem over van de middeleeuwse restanten? Genoeg om er een interessante excursie naartoe te organiseren! Laat je overtuigen en ga mee op zaterdag 29 september. Lees verder...


Lezing ‘Middeleeuws Sicilië’

In de vorige ledenbrief kondigden wij een lezing aan van kunsthistorica Wendelien van Welie-Vink. Deze lezing kan door omstandigheden helaas niet doorgaan, maar wij hebben een uitstekende nieuwe spreekster gevonden, namelijk Annet van Wiechen. Lees verder...


‘Ik, Maria van Gelre’, tentoonstelling in Museum Het Valkhof

Zeshonderd jaar oud, broos, een stapel kwetsbare, kostbare bladen in een kartonnen doosje in Berlijn. ‘Für die Benutzung gesperrt!’ staat erop. Als de doos toch open mag voor Johan Oosterman en zijn team van de Radboud Universiteit komt een gebedenboek tevoorschijn met een weelde aan miniaturen. Lees verder...


Lezing over de romaanse poort in Remagen

Tijdens de meerdaagse excursie naar Koblenz in oktober 2017 deden we op de terugweg Remagen aan. Doel van dit bezoek was de romaanse pastoriepoort uit ca. 1150. De poort bevat een groot aantal in steen uitgehouwen afbeeldingen waaronder de acht hoofdzonden en oudtestamentische taferelen. Lees verder...


Meerdaagse reis naar Sicilië 2019

Nieuwsgierig naar de vele culturen in het boeiende Palermo? Zin in kathedralen bekijken, rondstruinen in het Palazzo Abatellis (museum voor middeleeuwse kunst) en aan het strand zitten in het schilderachtige Cefalù? Ga dan mee met de werkgroep! Lees verder...


Over de vereniging

Bij studievereniging Firapeel staat een veelzijdige benadering van de middeleeuwen centraal. Geschiedenis, (bouw)kunst en literatuur, maar ook religie, muziek en theater komen aan bod, liefst in hun onderlinge samenhang. Door het aanbieden van een gevarieerd programma wil de vereniging bijdragen aan de studie van de middeleeuwen en wil zij bovendien de informele contacten tussen mediëvisten bevorderen.

Firapeel is op 23 januari 1984 opgericht door studenten van de Vakgroep Nederlands van de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot een landelijk platform voor mediëvisten van allerlei pluimage. Onder haar ruim 230 leden telt zij studenten, alumni, docenten en andere mensen die geboeid zijn door de middeleeuwen.


Een greep uit de activiteiten

In de afgelopen jaren organiseerde Firapeel onder andere meerdaagse excursies naar middeleeuws Brugge, Aken, Lissabon, Xanten, het Maasland en Canterbury. We maakten fiets-kampeertrektochten naar romano-gothische kerkjes in Groningen en Oost-Friesland. Dichter bij huis maakten we stadswandelingen door onder meer Utrecht, Leiden en Dordrecht. Vaak werden deze gecombineerd met een bezoek aan een interessante tentoonstelling. Verder werden regelmatig lezingen georganiseerd over gevarieerde onderwerpen zoals de bouw van middeleeuwse kastelen, jaloezie en afgunst in de middeleeuwse Lage Landen, Suster Bertken, etc.


Geef je op voor onze mailing! Als je je opgeeft, stuurt Firapeel je af en toe een e-mail met een update van onze activiteiten. Zo blijf je goed op de hoogte van onze plannen en weet je zeker dat je niks mist!

Firapeel

Met Fyrapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen


Firapeel is de naam van de luipaard in het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde. Aan het slot van dit epos bemiddelt de luipaard als vrederechter tussen Koning Nobel en zijn gijzelaars, de wolf Izengrijn en de beer Bruun:

Daarop ging de dappere Firapeel naar de gevangenen, die hij uiteraard meteen losmaakte. Hij zei: “Heren, ik kom jullie vrede en veiligheid brengen. Mijn heer, de koning, laat jullie groeten. Hij betreurt het zeer dat hij jullie onrechtvaardig heeft behandeld. Als jullie het willen aanvaarden, biedt hij jullie een zoenoffer aan; ongeacht hoe de anderen daar over mogen denken. Hij schenkt jullie Belijn de ram en al diens familieleden, van nu tot aan de dag des oordeels. In het veld of in het bos, jullie kunnen vrij over hen beschikken en ze naar hartelust doodbijten. Voor alles laat de koning jullie weten dat jullie straffeloos Reinaert en al zijn familieleden leed en kwaad mogen berokkenen, waar je ze maar te pakken kunt krijgen. Deze twee grote voorrechten wil de koning jullie blijvend en zonder nadere voorwaarden schenken. Wel verlangt hij dat jullie hem voor altijd trouw zweren. Hij belooft dan ook nog dat jullie nooit meer iets van hem te vrezen zullen hebben. Dit biedt koning Leeuw jullie aan. Bij God, ik raad jullie beslist aan dit aanbod te aanvaarden en voortaan in vrijheid te leven!”
Izengrijn zei tegen de beer: “Wat vind je ervan, heer Bruun?” Bruun zei: “Ik lig liever in het groen dan hier in de boeien. Laten we naar de koning gaan en zijn vredesaanbod accepteren.” Ze gingen met Firapeel mee en kwamen volledig tot verzoening.

Citaat uit: H. Adema (ed.), Van den vos Reynaerde. Tekst en vertaling.
Vierde druk. Leeuwarden, 1993, p. 127.

Illustratie ‘Firapeel’ (bovenaan de pagina): uit UB Leiden, Ms BPL 14A, f. 45v.