Firapeel, Vereniging voor Mediëvistiek

Met Firapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen

Firapeel en het coronavirus

Activiteiten voorlopig alleen online

Met een tweede golf van het coronavirus gaande, blijft Firapeel de richtlijnen van het RIVM aanhouden. Tot nader orde zullen er alleen online-activiteiten worden georganiseerd. Houd de website in de gaten voor updates.

Blijf gezond en we hopen jullie zo spoedig mogelijk weer te zien!


Vacature secretaris (m/v/x)

In het bestuur van Firapeel komt binnenkort een vacature voor de functie van secretaris (m/v/x). Na 10 jaar vindt Hans Rijns het namelijk tijd om het stokje door te geven. Aan jou misschien? Als secretaris van onze vereniging maak je deel uit van een enthousiaste club mensen die hart hebben voor de middeleeuwen in al hun facetten. Met elkaar dragen we zorg voor een mooi jaarprogramma met activiteiten. Uiteraard behoren zaken als notuleren, postafhandeling, het voorbereiden van de vergaderingen en het bijhouden van de ledenlijst tot je takenpakket. Je bent daarmee de spil in een bijzonder netwerk. Hans werkt je graag in en je kunt altijd rekenen op je collega-bestuurders.

Daarnaast biedt Firapeel de mogelijkheid te participeren in de daadwerkelijke organisatie van bijvoorbeeld een lezing, reis en/of museumbezoek, al naar gelang je eigen belangstelling en beschikbaarheid. Reken voor dat laatste minimaal één dagdeel per week. Ben jij onze nieuwe secretaris of wil je meer weten? Stuur je sollicitatie naar info@firapeel.nl. Ook voor eventuele vragen kan je gebruik maken van dit mailadres.


Vacature voorzitter (m/v/x)

Behalve een vacature voor secretaris, heeft ook Sigrid Lussenburg aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe voorzitter. Als voorzitter leidt je de maandelijkse vergaderingen en werk je nauw samen met een enthousiast bestuur om Firapeel draaiende te houden. Sigrid maakt je graag wegwijs in deze mooie functie.

Ben jij onze nieuwe voorzitter of wil je meer weten? Stuur een e-mail naar info@firapeel.nl.


Over de vereniging

Bij studievereniging Firapeel staat een veelzijdige benadering van de middeleeuwen centraal. Geschiedenis, (bouw)kunst en literatuur, maar ook religie, muziek en theater komen aan bod, liefst in hun onderlinge samenhang. Door het aanbieden van een gevarieerd programma wil de vereniging bijdragen aan de studie van de middeleeuwen en wil zij bovendien de informele contacten tussen mediëvisten bevorderen.

Firapeel is op 23 januari 1984 opgericht door studenten van de Vakgroep Nederlands van de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht (ruu). Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot een landelijk platform voor mediëvisten van allerlei pluimage. Onder haar ruim 230 leden telt zij studenten, alumni, docenten en andere mensen die geboeid zijn door de middeleeuwen.


Een greep uit de activiteiten

In de afgelopen jaren organiseerde Firapeel onder andere meerdaagse excursies naar middeleeuws Brugge, Aken, Lissabon, Xanten, het Maasland en Canterbury. We maakten fiets-kampeertrektochten naar romano-gothische kerkjes in Groningen en Oost-Friesland. Dichter bij huis maakten we stadswandelingen door onder meer Utrecht, Leiden en Dordrecht. Vaak werden deze gecombineerd met een bezoek aan een interessante tentoonstelling. Verder werden regelmatig lezingen georganiseerd over gevarieerde onderwerpen zoals de bouw van middeleeuwse kastelen, jaloezie en afgunst in de middeleeuwse Lage Landen, Suster Bertken, etc.


Geef je op voor onze mailing! Als je je opgeeft, stuurt Firapeel je af en toe een e-mail met een update van onze activiteiten. Zo blijf je goed op de hoogte van onze plannen en weet je zeker dat je niks mist!

Firapeel

Met Fyrapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen

Firapeel is de naam van de luipaard in het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde. Aan het slot van dit epos bemiddelt de luipaard als vrederechter tussen Koning Nobel en zijn gijzelaars, de wolf Izengrijn en de beer Bruun:

Daarop ging de dappere Firapeel naar de gevangenen, die hij uiteraard meteen losmaakte. Hij zei: “Heren, ik kom jullie vrede en veiligheid brengen. Mijn heer, de koning, laat jullie groeten. Hij betreurt het zeer dat hij jullie onrechtvaardig heeft behandeld. Als jullie het willen aanvaarden, biedt hij jullie een zoenoffer aan; ongeacht hoe de anderen daar over mogen denken. Hij schenkt jullie Belijn de ram en al diens familieleden, van nu tot aan de dag des oordeels. In het veld of in het bos, jullie kunnen vrij over hen beschikken en ze naar hartelust doodbijten. Voor alles laat de koning jullie weten dat jullie straffeloos Reinaert en al zijn familieleden leed en kwaad mogen berokkenen, waar je ze maar te pakken kunt krijgen. Deze twee grote voorrechten wil de koning jullie blijvend en zonder nadere voorwaarden schenken. Wel verlangt hij dat jullie hem voor altijd trouw zweren. Hij belooft dan ook nog dat jullie nooit meer iets van hem te vrezen zullen hebben. Dit biedt koning Leeuw jullie aan. Bij God, ik raad jullie beslist aan dit aanbod te aanvaarden en voortaan in vrijheid te leven!”
Izengrijn zei tegen de beer: “Wat vind je ervan, heer Bruun?” Bruun zei: “Ik lig liever in het groen dan hier in de boeien. Laten we naar de koning gaan en zijn vredesaanbod accepteren.” Ze gingen met Firapeel mee en kwamen volledig tot verzoening.

Citaat uit: H. Adema (ed.), Van den vos Reynaerde. Tekst en vertaling.
Vierde druk. Leeuwarden, 1993, p. 127.

Illustratie ‘Firapeel’ (bovenaan de pagina): uit UB Leiden, Ms bpl 14a, f. 45v.