Mailing Links Leeringhe ende vermaeck Contact Foto's Lid worden Activiteiten Start

r zijn plekken vrij in het bestuur!


Firapeel zoekt een nieuwe pr-medewerker!

Altijd al in het bestuur willen zitten van een actieve vereniging? Ondersteund door een team enthousiaste mensen geeft Firapeel je nu die kans! Firapeel biedt een uitdagende functies op het gebied van de pr. Taken zijn onder andere het beheren van de website en het maken van de ledenbrief. Wil je graag samenwerken met een leuke club mensen? We nodigen je uit een korte sollicitatie te sturen naar info@firapeel.nl. Vermeld erbij voor welke functie je wilt solliciteren. Zodra je reactie binnen is, neemt onze secretaris Hans Rijns contact met je op


Welkom op de website van

irapeel, Vereniging voor Mediëvistiek


Met Fyrapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen
lgemene informatie over Firapeel

De studievereniging Firapeel is op 23 januari 1984 opgericht door studenten van de Vakgroep Nederlands van de toenmalige Rijks Universiteit Utrecht (RUU). Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot een landelijk platform voor mediëvisten van allerlei pluimage. Onder haar ruim 230 leden telt zij studenten, alumni, docenten en andere mensen die geboeid zijn door de Middeleeuwen.
Bij de activiteiten van Firapeel staat een veelzijdige benadering van de Middeleeuwen centraal. Geschiedenis, (bouw)kunst en literatuur, maar ook religie, muziek en theater komen aan bod, liefst in hun onderlinge samenhang. Door het aanbieden van een gevarieerd programma wil de vereniging bijdragen aan de studie van de Middeleeuwen en wil zij bovendien de informele contacten tussen mediëvisten bevorderen.


en greep uit de activiteiten

In de afgelopen jaren organiseerde Firapeel onder andere meerdaagse excursies naar middeleeuws Brugge, Aken, Lissabon, Xanten, het Maasland en Canterbury. We maakten fiets-kampeertrektochten naar romano-gothische kerkjes in Groningen en Oost-Friesland. Dichter bij huis maakten we stadswandelingen door onder meer Utrecht, Leiden en Dordrecht. Vaak werden deze gecombineerd met een bezoek aan een interessante tentoonstelling. Verder werden regelmatig lezingen georganiseerd over gevarieerde onderwerpen zoals de bouw van middeleeuwse kastelen, jaloezie en afgunst in de middeleeuwse Lage Landen, Zuster Bertken etc.


Geef je op voor onze mailing, klik hier!
Als je je opgeeft, stuurt Firapeel je af en toe een e-mail met een update van onze activiteiten. Zo blijf je goed op de hoogte van onze plannen en weet je zeker dat je niks mist!
irapeel

Met Fyrapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen


Firapeel is de naam van de luipaard in het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde. Aan het slot van dit epos bemiddelt de luipaard als vrederechter tussen Koning Nobel en zijn gijzelaars, de wolf Izengrijn en de beer Bruun:

Daarop ging de dappere Firapeel naar de gevangenen, die hij uiteraard meteen losmaakte. Hij zei: “Heren, ik kom jullie vrede en veiligheid brengen. Mijn heer, de koning, laat jullie groeten. Hij betreurt het zeer dat hij jullie onrechtvaardig heeft behandeld. Als jullie het willen aanvaarden, biedt hij jullie een zoenoffer aan; ongeacht hoe de anderen daar over mogen denken. Hij schenkt jullie Belijn de ram en al diens familieleden, van nu tot aan de dag des oordeels. In het veld of in het bos, jullie kunnen vrij over hen beschikken en ze naar hartelust doodbijten. Voor alles laat de koning jullie weten dat jullie straffeloos Reinaert en al zijn familieleden leed en kwaad mogen berokkenen, waar je ze maar te pakken kunt krijgen. Deze twee grote voorrechten wil de koning jullie blijvend en zonder nadere voorwaarden schenken. Wel verlangt hij dat jullie hem voor altijd trouw zweren. Hij belooft dan ook nog dat jullie nooit meer iets van hem te vrezen zullen hebben. Dit biedt koning Leeuw jullie aan. Bij God, ik raad jullie beslist aan dit aanbod te aanvaarden en voortaan in vrijheid te leven!”
Izengrijn zei tegen de beer: “Wat vind je ervan, heer Bruun?” Bruun zei: “Ik lig liever in het groen dan hier in de boeien. Laten we naar de koning gaan en zijn vredesaanbod accepteren.” Ze gingen met Firapeel mee en kwamen volledig tot verzoening.


Citaat uit: H. Adema (ed.), Van den vos Reynaerde. Tekst en vertaling.
Vierde druk. Leeuwarden, 1993, p.127.

Illustratie 'Firapeel' (bovenaan de pagina): uit UB Leiden, Ms BPL 14A, f.45v.
© Firapeel 2002-2017