Archief activiteiten – 2014

18 januari: middeleeuwse slibversierde tegels in Utrecht

Onder leiding van Tarq Hoekstra, oud-stadsarcheoloog van de gemeente Utrecht, bezochten we een aantal plaatsen in Utrecht met laat-middeleeuwse vloertegels. Niet zomaar vloertegels, maar tegels waar met stempels en witte kleislib decoratieve patronen en figuren op aangebracht zijn.

20 maart: lustrumlezing over laatmiddeleeuwse pelgrimages

Na de druk bezochte Algemene Ledenvergadering hield Lianne van Beek een lezing over de Mariadevotie in de Nederlanden. Zo kwamen we o.a. te weten dat in meer dan 80 middeleeuwse Maria-oorden O.L.V. met uiteenlopende redenen om begunstiging werd gevraagd.

12 april: stadswandeling door Dordrecht

‘Stad aan het water – stad in het water’: onder dit motto leidde de stadsarcheoloog Jacqueline Hoevenberg ons rond langs spranten en andere interessante overblijfselen uit de middeleeuwen. Met een rondvaartboot werd alles dunnetjes overgedaan. Voor velen een eye-opener, want een eerste bezoek aan deze stad.

28 mei t/m 1 juni: pelgrimstocht Rothenburg ob der Tauber

Op weg naar twee dagen wandelen langs eeuwenoude pelgrimspaden – die in Europa allemaal naar Santiago de Compostella lijken te lopen – bezochten we halverwege de lange bustocht naar Rothenburg de kathedraal van Limburg an der Lahn. In Rothenburg werd de eerste avond een spannende stadswandeling ondernomenen en bewonderden we hier en daar het prachtige houtsnijwerk van Riemenschneider (o.a. het Heilig Bloedaltaar). Na anderhalve dag wandelen en een vrije middag in Rothenburg werd op de terugweg Kasteel Braunfels met een bezoek vereerd.

28 juni: stadswandeling door Leiden en bezoek RMO

Na een boeiende inleiding door stadshistoricus Cor Smit over het middeleeuwse Leiden wandelden we langs uitsluitend hoogtepunten van de sleutelstad, rond 1100 het grafelijk centrum van Holland. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Gouden middeleeuwen, Nederland in de Merovingische wereld, 400–700’ in het Rijksmuseum van Oudheden.

12 t/m 14 september: Aken en Karel de Grote

Drie dagen lang verdiepten we ons onder leiding van Ada van Deijk in het Karolingische Aken. Op drie tentoonstellingen werd aandacht gegeven aan de macht, de pracht en de verloren schatten uit die periode. Ook voerde Johan Kamermans ons langs vele bezienswaardigheden in de stad. De Firapeelvlag, voor het eerst in Limburg an der Lahn gebruikt, kwam ook nu goed van pas. Op de heenweg bezochten we het pelgrimstadje Kornelimünster, waar om de zeven jaar tijdens de heiligdomsvaart de lendendoek, grafdoek en zweetdoek van, naar men zegt, Christus worden getoond. Op de terugweg vielen we met onze neus in de boter tijdens de openstelling van de abdij Rolduc in Kerkrade vanwege Monumentendag.

4 oktober: bustocht langs Kempische gotiek

Een spectaculaire bustocht voerde ons door Kempische dreven langs Kempisch gotische kerken. Reisleider Martin de Bruijn vertelde van alles over speklagen en overhoekse steunberen en en passant over de roerige tijden in deze streek gedurende de Tachtigjarige Oorlog.

8 november: lustrum Firapeel ‘Op reis door de middeleeuwen’

In het Academiegebouw te Utrecht vierden we met ruim 90 deelnemers uitbundig dat we al 30 jaar bestaan. Er waren lezingen van Annemies Tamboer over de Akense kromhoorns, die gebruikt werden tijdens de heiligdomsvaart, van Annemarieke Willemsen over de verre reizen van de Vikingen, van Dick de Boer over de reis van Emo en van Martine Letterie over Hiddo, de hoofdpersoon in haar jeugdboek De gevaarlijke voorspelling. Wim Gerritsen sloot de reeks voordrachten af met een causerie rondom de reis van Sint Brandaan. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd met middeleeuwse muziek door het ensemble Datura, dat de feestvierende firapelers tot een ware vreugdedans wist te verleiden.