Archief activiteiten – 2013

19 januari: tentoonstelling in Boijmans van Beuningen, Rotterdam ‘De weg naar van Eyck’

Een tentoonstelling over de voorlopers van Van Eyck en enkele schilderijen van zijn hand met een inleiding van mevrouw Koldeweij.

21 maart: ALV en lezing door Herman Brinkman, over het Gruuthusehandschrift

Ter voorbereiding op de excursie naar Brugge hield Herman Brinkman deze lezing. Daarbij werd ingegaan op de oorsprong van het Gruuthusehandschrift in Brugge en werd het belicht vanuit de inhoud. Onder andere de thematiek en de diverse genres die het handschrift rijk is, zoals gebeden, liederen en gedichten, werden besproken. Ook de rol van het handschrift als materiële getuige van een literaire cultuur in Brugge kwam daarbij aan de orde.

13 en 14 april: tweedaagse reis naar Brugge met bezoek aan de tentoonstelling rond het Gruuthusehandschrift

Voor een bijzondere tentoonstelling over de cultuur waarin dit handschrift tot stand kwam, keerde het handschrift dit jaar enkele maanden terug naar het huis van zijn naamgever. Ook voor Firapeel was deze expositie aanleiding om een weekend naar Brugge te trekken.

25 mei: lezing Zuster Bertken

Op zaterdagmiddag 25 mei hield Dieuwke van der Poel (docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht) een lezing over één van de beroemdste personen uit de Utrechtse middeleeuwen: Zuster Bertken. De lezing behandelde zowel de opmerkelijke beeldvorming rond Zuster Bertken, als haar literaire werk. Margot Kalse, alt-mezzo, zong daarbij een aantal liederen uit de Moderne Devotie.

13 t/m 16 juni: meerdaagse fietstocht lang romano-gotische kerken in Ostfriesland

Vorig jaar was de fietstocht door het vlakke Groningerland een groot succes, die naar meer deed smaken. Dus wie toen niet mee kon, kon nu mee naar het hoge noorden van Duitsland voor een meerdaagse fietstocht door Ostfriesland. De tocht leidt door de Krummhörn, gelegen ten westen en noordwesten van de stad Emden. De abten Emo en Menko van het klooster Wittewierum reisden in de dertiende eeuw ook regelmatig door dit gebied, zoals blijkt uit het boekje In de voetsporen van Emo en Menko van Ada van Deijk, dat onze leidraad voor deze excursie was.

15 september: stadswandeling door Utrecht – ‘Een geregeld leven’

Op 15 september maakten we onder leiding van Ada van Deijk een stadswandeling door middeleeuws Utrecht langs de resten van de Paulusabdij, het Abraham Doleklooster, het Regulierenklooster en de gangbrug van het Nicolaasklooster.

5 t/m 11 oktober: meerdaagse excursie Portugal

De meerdaagse excursie van Firapeel ging dit jaar naar Portugal. We brachten een bezoek aan Lissabon en omgeving. In Lissabon werd ondermeer een bezoek gebracht aan het Museo de Arte Atica, het Gulbenkianmuseum en het Tegelmuseum. Daarnaast was er ruimschoots gelegenheid om in deze boeiende stad rond te kijken en werden uitstapjes gemaakt naar Sintra en de kloosters van Alcobaça en Batalha.

7 november: Karolingische machthebbers geportretteerd: het biografische werk van Paschasius Radbertus

Een lezing van Mayke de Jong, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, speciaal voor de leden van Firapeel. Centraal thema daarbij waren de beperkingen en mogelijkheden van Karolingische biografie voor de hedendaagse historicus en de retorische strategie van twee biografische werken met een sterk polemisch karakter.