Archief activiteiten – 1999

6 maart

Historische wandeling over de wallen van Amsterdam, onder leiding van Raoul Serrée.

11 mei

Lezingen in het kader van de excursie naar Parijs, door drs. Lia Couwenberg, over islamitische kunst ten tijde van de Europese Middeleeuwen (700–1500) en door drs. Gertjan van der Deure over middeleeuws Parijs.

21 t/m 24 mei

Vierdaagse excursie naar Parijs, met een bezoek aan de Bibliothèque Nationale de France, de Sainte Chapelle, het Louvre, het Musée de Cluny en het Institut du Monde Arabe.

23 oktober

Viering van het derde lustrum van Firapeel in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, met het thema ‘Middeleeuwse Macho’s. Helden uit de vier windstreken’. De lezingen werden verzorgd door dr. Paula Vermeyden over de IJslandse saga’s (noord), dr. John Nawas over de 9e-eeuwse islamitische godsdienstgeleerde Ahmad ibn Hanbal (oost) en auteur Hanny Alders over de Katharen (zuid). Meesterverteller Willem de Ridder bracht het verhaal over de Welshe Pwyll Pendevic Dyved (west). De (volks)muzikale omlijsting werd verzorgd door Gheselscap Goet ende Fyn en het ensemble Fortuna Ria vertolkte liederen uit de 14e-eeuwse Haagse hofcultuur, een primeur!