Archief activiteiten – 1998

11 januari

Bezoek aan de expositie ‘Gouden Legenden. Verhalen over heiligen in de Middeleeuwen’ in het Museum van het Boek / Meermanno Westreenianum te Den Haag.

15 februari

Bezoek aan de muziek-, dia- en dansvoorstelling Les Haulz et les Bas. Hemelse klanken en hels kabaal: de late Middeleeuwen in beeld en geluid in de Vereeniging te Nijmegen.

19 april

Viering van de 14e Diës in de Schreierstoren te Amsterdam, met een lezing en demonstratie door Annemies Tamboer rondom alledaagse vroegmiddeleeuwse muziekinstrumenten.

20 juni

Excursie naar Aken met een bezoek aan de Dom en de schatkamer, en aan de expositie ‘In gotischer Gesellschaft’ van laat-middeleeuwse sculpturen in het Suermondt-Ludwig Museum.

3 oktober

Excursie naar Leuven met een bezoek aan de expositie ‘Dirk Bouts (1415–1475), de Vlaamse primitief van Leuven’ in de Predikherenkerk en de St.-Pieterskerk, en een bezoek aan de expositie ‘Leven te Leuven’ in het Stedelijk Museum, over het dagelijks leven in Leuven in de vijftiende eeuw.

3 december

Lezing van prof. dr. Marietje van Winter over de Johannieterorde in Nederland, getiteld ‘Johannieters voor de Franse revolutie’.