Archief activiteiten – 1997

Themajaar ‘Steden’

7 januari

Lezing door prof. dr. W.P. Gerritsen over Jacob van Maerlant en door drs. M. Meuwese over de Spieghel Historiael.

12 januari

Bezoek aan de expositie over Jacob van Maerlant in het Museum van het Boek / Meermanno Westreenianum te Den Haag.

23 januari

Viering van de 13e Diës van Firapeel in de wijnkelder/proeverij De Ossekop te Zeist, met een lezing over middeleeuwse wijn door drs. D. Kaatman.

4 maart

Lezing door dr. Th. Mertens met de titel ‘Deventer als bakermat. Geschiedenis, spiritualiteit en literatuur van de Moderne Devotie’.

9 maart

Excursie naar Deventer met stadswandeling.

6 mei

Lezing door mr. Th.J. van Rensch over de tweeherigheid van Maastricht.

10 mei

Excursie naar Maastricht met als thema de tweeherigheid van deze stad, met een rondleiding door het Rijksarchief Limburg en een bezoek aan de St. Jan.

12 juni

Lezing van drs. A. Dekker over de stadsrechten van Medemblik.

14 juni

Excursie naar Medemblik.

18 september

Lezing van drs. V. Theunissen over de Heilige Rochus.

9 oktober

Twee lezingen over Oldenzaal door de heer J. Olde Nijhuis en Ada van Deijk.

11 oktober

Excursie naar Oldenzaal en Ootmarsum onder leiding van Ada van Deijk, met o.a. een bezoek aan de St.-Plechelmusbasiliek en -schatkamer in Oldenzaal en een lunch in het Stift te Weerselo.

23 november

Stadswandeling door Utrecht onder leiding van Henny van Dijk, een lunch in café-restaurant Het Weeshuis met een lezing in de middeleeuwse kelder door drs. Els Rose over Sint Maarten en een rondleiding door Museum Catharijneconvent met het thema ‘Sint Maarten’.