Archief activiteiten – 1995

25 maart

Excursie naar Romaanse kerken in de provincie Groningen onder leiding van Ada van Deijk.

18 mei

Themamiddag over middeleeuwse kleding, met medewerking van Tineke Sweers-Van Giffen en Tuuk Stam.

29 juni

Lezingenavond over het thema ‘Macht en gezag in de negende eeuw’, met medewerking van prof. dr. M.B. de Jong, drs. L. van Beckum, drs. M. van der Kaay en drs. A. Diem.

9 september

Excursie naar ’s-Hertogenbosch, met een bezoek aan de expositie ‘Verdwenen kerken en kloosters in Den Bosch’, een stadswandeling, een bezoek aan een opgraving en het bijwonen van een uitvoering door een gregoriaans koor.

26 september

Lezing door prof. dr. J.C. Klamt over Braunschweig en Hendrik de Leeuw.

7 en 8 oktober

Tweedaagse excursie naar Braunschweig, met een bezoek aan de expositie over Hendrik de Leeuw en een stadswandeling.

17 oktober

Lezing van drs. Raphaël Rijntjes over de vroegste middeleeuwse sporen in Nederland en een feestelijke aanbieding van het themanummer van Madoc, getiteld Woest en ledig? Nederland vóór Willibrord.

23 november

Themamiddag over Willibrord, met steun van de Stichting Van Hamel voor Keltische Studies, de Werkgroep Mediëvistiek en het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor. Lezingen van drs. M. Schneiders, prof. dr. A.P. Orbán en prof. dr. M. Richter en een uitvoering door het USGK.