Archief activiteiten – 1993

9 januari

Excursie naar de expositie ‘Bibliotheca Apostolica Vaticana’ in Keulen.

24 februari

Opvoering van de Abele Spelen door Het Zuidelijk Toneel.

23 april

In samenwerking met de Stichting Van Hamel voor Keltische Studies werd er in het kader van de manifestatie Celtica Nederland een Engelstalige avond over de Welshe poëzie in de middeleeuwen gehouden.

5 en 6 november

Door de activiteitencommissies van de Werkgroep Mediëvistiek en de vakgroep Geschiedenis werd een tweedaagse excursie georganiseerd naar Hildesheim, waarin Firapeel participeerde. Op het programma stonden een bezoek aan de expositie ‘Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen’ en een excursie langs enkele kerken.