Archief activiteiten – 1987

23 januari

Viering van de 3e Diës: lezing door de stadsarcheoloog T.J. Hoekstra.

6 maart

M. Madou, kunsthistorica uit Leiden, geeft een lezing over pelgrims in de Middeleeuwen.

april

De eerste gezamenlijke nieuwsbrief van Firapeel en de Vrije Studierichting Mediëvistiek verschijnt.

8 mei

Thema-avond over Ierland, met lezingen van K. Schuddeboom, D. Edel, J. Lanters en P. van de Kamp.

juni

De eerste Madoc verschijnt.

13 en 14 juni

Excursie naar Brugge.

12 september

Perkamentdag met lezing van J.P. Gumbert en demonstratie van H. de Groot.

3 oktober

Excursie naar abdij Berne in Heeswijk en klooster St.-Catharinadal in Oosterhout.

17 oktober

Excursie naar de Arthurexpositie in Leuven, met medewerking van prof. dr. J.D. Janssens.

20 november

Lezing van D.A. Berents over ‘Misdaad in de Middeleeuwen’.

18 december

Lezing door H.J. de Smedt over ‘Duivels in de kunst van de late Middeleeuwen’.