Archief activiteiten – 1985

23 januari

Viering van de 1e Diës van Firapeel met een borrel.

30 januari

Boekenmarkt.

8 maart

Algemene Ledenvergadering met filmvertoning.

14 april

Stadswandeling door Utrecht onder leiding van de stadsarchivaris J.E.A.L. Struijck.

26 april

Stadswandeling door Utrecht onder leiding van prof. dr. J.M. van Winter.

2 mei

Discussie Snelders/Gerritsen over wetenschap in de middeleeuwen.

1 juni

Boottocht over de IJssel, van Zwolle naar Deventer.

15 september

Merlijn, toneelvoorstelling door het ro-Theater uit Rotterdam.

8 november

Lezing door F.P. van Oostrom over de luipaard Firapeel.

16 november

Excursie naar de St. Jan te Den Bosch onder leiding van een restauratie-architect.

23 november

Excursie naar de handschriftenexpositie ‘Los Beatos’ in Brussel.

14 december

Excursie naar de expositie over Santiago de Compostela in Gent.