Archief activiteiten – 1984

27 januari

Viering oprichting Firapeel met een borrel en een middeleeuws koud buffet. R. Jansen-Sieben houdt een lezing over tafelmanieren in de middeleeuwen en J.M. van Winter geeft een toelichting op de gerechten die gegeten worden.

15 februari

Boekenmarkt.

29 februari

Bezoek aan de expositie ‘Handschriften in de Universiteitsbibliotheek Utrecht’ onder leiding van G. Gerritsen-Geywitz.

27 en 28 april

Twee eendaagse excursies naar Gent. Rondleiding door de heer Rijckaert.

10 mei

Buitendag Veritas; Firapeel is aanwezig met een boekenstand, folders en middeleeuwse hapjes.

24 mei

Borrelavond. Het Aegidiusensemble speelt muziek van Guillaume de Machaut.

22 september

Fietsexcursie vanuit Utrecht naar Blauwkapel en Westbroek met bezoek aan muurschilderingen in de kerktoren van Westbroek, toegelicht door M.P. van Buijtenen, mede-auteur van Westbroeks heiligen in polderperspectief (1981).

26 oktober

Scandinavië-avond met medewerking van Floor van der Rhee met een lezing over de runensteen op het Domplein te Utrecht, Paula Vermeyden met een lezing over ‘De Noorse koning en zijn mannen’, Titia Kremens die een stuk vertelde uit de IJslandse saga Erik de Rode en met een optreden van een dansgroep.