Kampen

Voordat twaalf deelnemers een zeiltochtje mochten maken op een replica van de Kamper kogge, bezochten we eerst het Stedelijk Museum Kampen. Daar werden we getrakteerd op koffie, thee, en een Kamper slof (een lokale lekkernij) en een lezing van Theo van Mierlo. Na een bezoek aan de tentoonstelling en een wandeling door de Hanzestad was het dan zover: we gingen een stukje zeilen over de IJssel. Alle opvarenden mochten een keer de helmstok bedienen en we hielpen met het ‘zetten’ van het zeil:

Na enkele mijlen stroomafwaarts te zijn gevaren, keerden we op de IJssel:


Foto’s hieronder: Sigrid Lussenburg