Archief activiteiten – 2012

1 maart: lezing Peter Raedts ‘De ontdekking van de middeleeuwen’

Op 1 maart genoten ruim 30 aanwezigen van de lezing van Peter Raedts over zijn pas verschenen boek De ontdekking van de Middeleeuwen, dat de pers als een baanbrekend boek beschreef over de manier waarop men in de negentiende eeuw in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië een eigen geïdealiseerd verleden construeerde.

29 maart: ALV en lezing door Bram van den Hoven van Genderen, over de dom van Xanten en kanunniken

Ter voorbereiding op de meerdaagse tocht naar Xanten was Bram van den Hoven van Genderen bereid gevonden een lezing te houden over de kunsthistorische en bouwkundige aspecten van de Dom van Xanten. Ook lichtte hij de plaats van de kanunniken in de middeleeuwse samenleving toe.

12 t/m 15 april: meerdaagse reis naar Xanten en Münster

Op donderdagochtend 12 april togen ’s morgens vroeg 33 deelnemers naar ‘de Santen’, net over de grens bij Nijmegen. Bezocht werden Hoch-Elten, Kleef, Kalkar, Xanten, Wissel, Birten en Emmerich. Vier dagen lang werd onder het motto ‘Pas op, je ziet niet wat je ziet’ genoten van de prachtige (herstelde) kerken, houtgesneden retabels en vitrines vol met kostbaar kerkelijk vaatwerk. Of dit alles nog niet genoeg was, maakten we ook een uitstapje naar Münster om daar de tentoonstelling ‘Goldene Pracht’ te bezoeken. Een wandeling door de Wisseler Dunen, het bezoek aan het Archeologisch Park en het Römermuseum, maar ook de overhandiging van een artikel van Marietje van Winter over Imeza aan de archivaris van het Stiftsmuseum, maakten deze reis onvergetelijk.

15 t/m 17 juni: meerdaagse fietstocht lang romano-gotische kerken in Noordoost-Groningen

Dertien die-hards namen deel aan de meerdaagse fietstocht door Noordoost-Groningen. Ondanks het slechte weer bij de start waren de deelnemers enthousiast over de mooie route dwars door het Groningse land langs tientallen romano-gotische kerken. De toelichtingen van Ada van Deijk en de ingelaste uitleg van Willem van Bentum over grafzerken en een muurschildering van twee strijders in het kerkje van Westerwijtwerd werden door de deelnemers zeer gewaardeerd.

25 september: kennismakingsborrel

De oproep van Mariël Urbanus en Chloé Vondenhoff aan studenten van de aan Firapeel gerelateerde middeleeuwse studierichtingen leverde acht belangstellenden op. De bijeenkomst vond plaats in de Stichtse Taveerne in Utrecht. Aan de hand van een hand-out gaven Chloé en Mariël uitleg over de vereniging en hebben zij oude ledenbrieven uitgedeeld.

30 september: lezing en rondleiding Landgoed & voormalige Abdij Oostbroek

De lezing en de rondwandeling over en op Oostbroek was een succes, niet in de laatste plaats vanwege het fraaie nazomerweer. Er kwamen 36 deelnemers naar de botanische tuin waar Lotty Broer haar inleiding over Oostbroek hield. De wandeling die daarna volgde, gaf een goede indruk van de locatie in de middeleeuwen.

8 november: Bijzondere Collecties in de KB

Ed van der Vlist, historicus en conservator middeleeuwse handschriften van de KB, gaf aan twee groepen van 15 deelnemers ontspannen uitleg over vaak schitterende handschriften die veel bewonderende kreten ontlokte. De korte lezing over het Reynaertfragment door Jan de Putter werd ook gewaardeerd. Terwijl de ene groep uitleg kreeg, bekeek de andere groep de uitgestalde handschriften, incunabelen en boeken in ‘De Verdieping van Nederland’, de gezamenlijke tentoonstellingsruimte van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek, of bezocht men de Marten Toonder-expositie in het nabije Letterkundig Museum.

20 november: kasteeltuin en stadswandeling Culemborg

Ook op zaterdag 20 november waren de weergoden ons gunstig gestemd. 24 deelnemers luisterden naar de iets te olijke amateur-archeoloog die ons door zijn performance goed bij de les hield. De stadswandeling die daarna volgde was voor menige deelnemer een eyeopener. Ook het bezoek aan het Museum Elisabeth Weeshuis werd op prijs gesteld.

22 december: kerstconcert ‘De os en de ezel’ door Eveline Juten

Ongeveer 50 toehoorders waren op 22 december aanwezig bij het kerstconcert in de Lutherse Kerk, verzorgd door Eveline Juten, trouw lid van Firapeel. Zij zong een wonderlijk kerstverhaal in goed verstaanbaar Middelnederlands en begeleidde zichzelf daarbij op een psalterium en een luit. Men genoot van haar middeleeuwse zang en snarenspel afgewisseld met soms komische verbindende teksten.