Archief activiteiten – 1989

23 januari

Op de 5e Diës van Firapeel werd het lustrumjaar geopend met een lezing van dr. C.G. van Leeuwen.

25 februari

Excursie naar de Duitse Orde. De rondleiding werd verzorgd door de heer De Vey Mestdagh, archivaris van de Balije van Utrecht.

22 maart

Lezing van H. de Ridder-Sijmoens met de titel ‘Beschouwingen over het Nachleben van de middeleeuwse universiteit’.

22 april

Symposium ter gelegenheid van het eerste lustrum. ’s Middags in de Janskerk: lezingen van prof. dr. J.D. Janssens, ‘Middeleeuwse resten in Eco’s fictie’; drs. J.P. van Oostrom, ‘Hoe zag de stad Utrecht er in de Middeleeuwen uit?’; drs. M. Beukers, ‘Tot eer van de stad. Stadsspeellieden in 15e-eeuws Utrecht’. Verder programma op slot Zuylen: lezing van prof. dr. H.L. Janssen, ‘De kastelen van de bisschop van Utrecht’; demonstraties van The Society for Creative Anachronism en ensemble Nostra Doma.

27 mei

Excursie naar een nagebouwde 9e-eeuwse boerderij in Amersfoort op het landgoed De Schothorst. De rondleiding werd verzorgd door dr. G.F. IJzereef.

17 juni

Excursie door het Utrechts-Hollands Veengebied, verzorgd door drs. J.D.H. Harten.

5 oktober

Afsluiting van het lustrumjaar met een lezing van prof. dr. W.P. Gerritsen: ‘Wevers aan hetzelfde web. Johan Fowels en Marie de France’.

9 november

Gregoriaansemuziekavond, met medewerking van het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor.

18 november

Excursie naar de expositie ‘Die Hanze. Lebenswirklichkeit und Mythos’ in Hamburg.