Waar zijn we mee bezig?

Organisatie: Hans Rijns

Nu door het coronovirus fysieke contacten niet mogelijk zijn, organiseren we zoveel mogelijk online activiteiten. Een daarvan kan een online kringgesprek zijn over waar we mee bezig zijn. Het is bekend dat een aantal leden van Firapeel zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van middeleeuwse onderwerpen. Gedacht wordt aan middeleeuwse letterkunde, geschiedenis, bouwhistorie, beeldende kunst, muziek etc. Zou het niet leuk zijn om daarover met elkaar van gedachten te wisselen in de vorm van een online kringgesprek? De deelnemers kunnen dan hun verhaal kwijt, aan elkaar vragen stellen en eventueel met voorstellen komen.

Wie dit aanspreekt wordt verzocht zich te melden via info@firapeel.nl o.v.v. ‘Waar zijn we mee bezig?’. Bij voldoende animo wordt op een nader te bepalen datum via Teams of Zoom het kringgesprek gevoerd.