09nov2023

‘Tot den bouw gegeven’. Drie grote bouwprojecten in Utrecht in de periode 1400–1535 

Organisatie: Marjan Grinwis, Kathleen Pollaert

Middeleeuwse werklieden zijn met een kraan met steenschaar in de weer. Miniatuur uit de Spiezer Chronik van Diebold Schilling uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw.  © Burgerbiliothek Bern, Codices Electronici

In laat-middeleeuws Utrecht was de bouwwereld booming business. Honderden arbeiders, en dan van metselaars en timmerlieden tot smeden, kalkleveranciers en wagenvoerders, verdienden er hun brood mee op de plank. Maar hoe zagen bouwbedrijven er in die tijd eigenlijk uit? Hoe waren ze georganiseerd, waar kwamen de arbeiders vandaan en hoe waren de arbeidsomstandigheden? En niet onbelangrijk: hoe werd inhoudelijke kennis geborgd? René de Kam doet momenteel promotieonderzoek naar de bouwbedrijven achter drie mega-bouwprojecten in laatmiddeleeuws Utrecht: de gotische Dom, de stadsverdediging en kasteel Vredenburg. Maakte het daarbij verschil of de kerk, de stad of het (Habsburgse) rijk de opdrachtgever was als het ging om de dagelijkse praktijk, de efficiency, de duurzaamheid en de economische impact die de bedrijven hadden op de stad? In deze lezing gaat hij in op de laatste stand van het onderzoek.

Datum: donderdag 9 november 2023

Tijd: vanaf 19:00 uur

Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht

Aanmelden: info@firapeel.nl of Hellendoornseberg 20, 3524 LG  Utrecht o.v.v. lezing bouwprojecten

Kosten: student-lid € 7,50 / lid € 10 / niet-lid € 12,50