Tentoonstelling over de pest

Organisatie: Ank van Alten, Lotty Broer, Johan Kamermans

Een muntschat die midden 14e eeuw in het stadswijnhuis van Münster verborgen werd, een stille getuige van de pogroms die in veel steden na de pestepidemie plaatsvonden.  Foto: LWL, Herne.

Tot het klassieke griezelkabinet van ‘middeleeuwse toestanden’ horen de verhalen over de besmettelijke ziekten die toesloegen in de dichtbevolkte steden. Vooral de Zwarte Dood, de pestepidemie die in het midden van de 14e eeuw hele landstreken en steden ontvolkte, spreekt nog altijd tot de verbeelding.

In het archeologische Westfälisches Landesmuseum in Herne is vanaf dit najaar een grote tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de pest, niet alleen in de middeleeuwen en Europa, maar al vanaf de oudheid in grote delen van de wereld. Het is grondig voorbereid, in mei 2018 organiseerde het museum een interdisciplinair tweedaags colloquium over het onderwerp, zodat we ons op de nieuwste inzichten mogen verheugen.

Firapeel organiseert nu een tweedaagse excursie, zodat we ook de gelegenheid hebben om de belangrijke romaanse kerken van de rijksabdijen in Essen en Essen-Werden te bezoeken. De latere industriestad Essen ontstond in de 9e eeuw rond een adellijk damesstift, rond het jaar 1000 was een reeks abdissen afkomstig uit de keizerlijke Ottoonse dynastie. De nabijgelegen abdij van Werden werd opgericht door Liudger (742–809), de eerste bisschop van Münster, die in deze abdij zijn laatste rustplaats vond. De rijke kerkschatten van Essen en Werden getuigen nog van de rijkdom en het belang van deze stichtingen in de middeleeuwen.

Datum: zaterdag 25 en zondag 26 april 2020

Plaats: Herne/Essen

Aanmelden: info@firapeel.nl of Postbus 403, 3500 AK  Utrecht o.v.v. excursie Pest

Kosten: worden nog bekendgemaakt