Lezing over de romaanse poort in Remagen

Nog nooit tijdens een excursie wierp een historisch bouwwerk zoveel vragen bij de deelnemers op als de romaanse pastoriepoort (ca. 1170–1180) bij de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Remagen. We raakten er maar niet over uitgepraat. Willem van Bentum wilde er het zijne van weten en dook in de literatuur. Hij doet daar verslag van tijdens zijn ongetwijfeld boeiende lezing. Hij gaat in opde vele veronderstellingen van de in steen uitgehouwen afbeeldingen op deze poort. Is de man in een wijnvat een verwijzing naar het dopen met wijn of een referentie naar de ark van Noach, of toch een verwijzing naar de maand oktober, de wijnmaand? Wat is de betekenis van de gewapende man staande op beenderen? Hebben wij hier te doen met een ridder die zich verheft boven zijn dode vijanden of stelt het de aartsengel Michaël voor die triomfeert over Lucifer (hoewel de figuur geen vleugels en geen aureool heeft)? Op deze en andere netelige kwesties (er worden bijvoorbeeld acht hoofdzonden in plaats van de bekende zeven afgebeeld) gaat Willem van Bentum uitgebreid in. Na afloop praten we op eigen kosten na in café de Rechtbank.

Datum: donderdagavond 24 januari 2019
Tijd: inloop 19:30 uur, lezing 20:00–21:30 uur
Plaats: zaaltje Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Aanmelden: info@firapeel.nl of Postbus 403, 3500 AK  Utrecht o.v.v. lezing Remagen
Kosten: student-lid € 4 / lid € 7 / niet-lid € 9

Afbeelding: detail van de romaanse poort in Remagen, foto: Hans Rijns.