Lezing over de romaanse poort in Remagen

Tijdens de meerdaagse excursie naar Koblenz in oktober 2017 deden we op de terugweg Remagen aan. Doel van dit bezoek was de romaanse pastoriepoort uit ca. 1150. De poort bevat een groot aantal in steen uitgehouwen afbeeldingen waaronder de acht hoofdzonden en oudtestamentische taferelen. Over deze poort zijn vele boeken volgeschreven, want de afbeeldingen zijn voor velerlei uitleg vatbaar. Willem van Bentum heeft zich verdiept in de literatuur over deze poort en doet daar in zijn lezing, die ondersteund wordt met vele afbeeldingen, verslag van. Deze lezing is bijzonder geschikt voor de deelnemers aan de excursie naar Koblenz, maar ook wie er niet bij was zal veel kunnen opsteken van deze intrigerende poort die tot op de dag van vandaag nog veel vragen oproept.

Afbeelding: De romaanse poort in Remagen.

Datum: donderdagavond 24 januari 2019
Tijd: inloop 19:30 uur, lezing 20:00–21:30 uur
Plaats: zaaltje Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Aanmelden: info@firapeel.nl of Postbus 403, 3500 AK  Utrecht o.v.v. lezing Remagen
Kosten: student-lid € 4 / lid € 7 / niet-lid € 9