De middeleeuwse medische wetenschap en de mens

Linda Brakenhoff vervangt op donderdag 5 april Irene Meekes die door persoonlijke omstandigheden verhinderd is. Het onderwerp van Linda is 'De middeleeuwse medische wetenschap en de mens'. We sturen naar iedereen die zich ingeschreven heeft een bericht. Wie zijn of haar bijdrage terug wil hebben, moet een mailtje sturen naar info@firapeel.nl of een berichtje naar de Firapeel, Postbus 403, 3500 AK  Utrecht.

Linda Brakenhoff, paleograaf, mediëvist en lid van de Werkgroep Middeleeuwse Artesliteratuur (WEMAL), komt tijdens deze lezing vertellen over haar werk voor de Universiteitsbibliotheek en WEMAL, waarvoor ze voor het geïnteresseerde publiek samen met twee andere onderzoekers een boekje open heeft gedaan over enkele medische werken. Medische teksten worden geschaard onder de categorie artesliteratuur. Artesteksten zijn een bijzondere en ondergewaardeerde categorie van middeleeuwse teksten, die informatief en instructief van aard zijn. Ze illustreren op bijzondere wijze het laatmiddeleeuwse wereldbeeld, en Linda zal dat deze avond toelichten. Hoe zag men de wereld en de mens? Aan de hand van de teksten die tijdens het project zijn bekeken, zullen we een blik werpen op laatmiddeleeuwse medische wetenschap, het gezond maken en blijven van de mens en hoe eten, baden en astrologie hier een invloed op hadden. Linda is zelfstandig ondernemer op het gebied van historisch onderzoek en onderwijs. Tijdens haar studie specialiseerde ze zich in de handschriftkunde, in het bijzonder het raakvlak tussen religie en literaire geschiedenis. Tegenwoordig geeft ze les over middeleeuwse handschriften op scholen en participeert ze in onderzoeksprojecten.


Datum: donderdag 5 april
Tijd: inloop vanaf 19:30 uur, lezing om 20:00 uur
Plaats: zaaltje Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Aanmelden: info@firapeel of Firapeel, Postbus 403, 3500 AK  Utrecht o.v.v. WEMAL
Kosten: studentlid € 5 / lid € 6 / niet-lid € 8