‘Als de maan in de Ram staat, moet je niet aan je hoofd aderlaten’

Op donderdagavond 5 april verzorgt Irene Meekes-van Toer een lezing over het middeleeuwse sterrenkundige en astrologische wereldbeeld, en de daaruit voortvloeiende middeleeuwse geneeskunde. Irene is lid van de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL). Deze werkgroep heeft tot doel om het onderzoek op het gebied van artesliteratuur te stimuleren en artesteksten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Irene transcribeerde en vertaalde voor haar researchmasterthesis een vijftiende-eeuwse astrologische kalender en voorzag deze van een cultuurhistorische inleiding.

Mercurius en drie planetenkinderen in de Compost et calendrier des bergers, Angers, 1493, Angers, Bibliothèque municipale, SA 3390, fol. 71v, copyright: Bibliothèque municipale, Angers.

Onlangs heeft Irene voor een project in samenwerking met WEMAL en Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht toelichtingen geschreven bij een aantal middeleeuwse handschriften met geneeskundige inhoud. Zij is gespecialiseerd in het middeleeuwse wereldbeeld, middeleeuwse astronomie/astrologie en aanverwante natuurwetenschappen en belooft ons een boeiende avond te bezorgen.


Datum: donderdag 5 april
Tijd: inloop vanaf 19:30 uur, lezing om 20:00 uur
Plaats: zaaltje Lutherse Kerk, Utrecht
Aanmelden: info@firapeel of Firapeel, Postbus 403, 3500 AK  Utrecht o.v.v. WEMAL
Kosten: nog onbekend