ALV-lezing: Keldermans te paard. Reizende architecten in de late middeleeuwen

Organisatie: Johan Kamermans, Sigrid Lussenburg, Mariël Urbanus

Getijdenboek ‘London Rothschild Hours’, ca. 1500. London, British Library, MS 35313, f. 34r.

In oktober brengt Firapeel een driedaags bezoek aan de stad Mechelen. Ter voorbereiding van deze reis verzorgt Merlijn Hurx, universitair docent middeleeuwse architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, voor Firapeel een lezing over een laatmiddeleeuwse familie van bouwmeesters uit Mechelen. De Mechelse familie Keldermans was verschillende generaties actief als steenhandelaar en bouwmeester in zo’n beetje het hele westelijke deel van de Lage Landen: van Brussel en Brugge in het zuiden tot Alkmaar in het noorden. In opdracht van het hof, de adel, de kerk en de steden hadden ze een enorm gevarieerde orderportefeuille. Met name Anthonis I, Anthonis II en Rombout II Keldermans combineerden in het begin van de zestiende eeuw een flink aantal opdrachten gelijktijdig. In deze lezing zal worden ingegaan op de organisatie van hun praktijk: hoe wisten zij zoveel bouwwerken succesvol te leiden? De lezing is beslist een aanrader voor wie mee wil naar Mechelen, maar bovenal voor iedereen die geïnteresseerd is in middeleeuwse architectuur- en bouwgeschiedenis.

NB In tegenstelling tot wat de ledenbrief vermeldt vindt deze lezing plaats in de grote zaal van Instituto Cervantes.

 

Datum: donderdag 26 maart 2020

Tijd: 20:00 uur

Plaats: Instituto Cervantes, Domplein 3, Utrecht

Kosten: geen