25nov2021

Het DNA van de Merovingen. De genetische analyse van een laat-Merovingisch grafveld aan de Vlaamse kust

Organisatie: Kathleen Pollaert, Hans Rijns

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via de projectwebsite: https://merovingerdna.be.  Afbeelding: prof.dr. Maarten Larmuseau.

In het najaar van 2016 waren werken aan de gang voor de realisatie van een nieuw politiekantoor in de Belgische kustgemeente Koksijde. Bij het uitgraven van de bouwput bemerkte een attente kraanman plots botmateriaal. Tot grote verbazing werd na grondig archeologisch onderzoek duidelijk dat de site een laat-Merovingische bewoning én grafveld (650–750 n. Chr.) bewaard had.

Het opgegraven deel van het grafveld bevatte menselijke resten van 53 individuen. Het skeletmateriaal wordt momenteel uitgebreid onderzocht om de identiteit van de Merovingische individuen te ontrafelen. Sinds verscheidene jaren is er immers een grote revolutie gaande om ook DNA uit dergelijk archeologisch materiaal – het zogenoemde ‘oudDNA’ – te bestuderen.

Het MerovingerDNA-project tracht via state-of-the-art oudDNA-onderzoek resterende cruciale vragen over de archeologische site in Koksijde te beantwoorden: hoe zagen deze opgegraven individuen eruit? Zijn er sporen van pathogenen of ziektekiemen? Waren de mensen onderling nauw verwant aan elkaar of net niet? Hoe verhouden deze Merovingen zich genetisch met andere West-Europese populaties uit die tijd en met de huidige populatie in onze Lage Landen? En is er een link met de middeleeuwse Duinenabdij waarvan de ruïnes slechts op een boogscheut van de vindplaats liggen? 

MerovingerDNA wil via dit onderzoek de Merovingische periode bekender maken bij het brede publiek alsook bij professionele archeologen en wetenschappers. De resultaten worden daarom op 19 november 2021 tijdens een conferentie in Koksijde bekend gemaakt. Een week later op 25 november zal projectleider prof. dr. Maarten Larmuseau (Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen) de nieuwste inzichten reeds toelichten bij Firapeel. 


Datum: donderdag 25 november 2021

Tijd: 20:00 uur

Plaats: online, via Teams

Aanmelden: info@firapeel.nl o.v.v. ‘Lezing Merovingen’

Kosten: student-lid € 3 / lid € 4 / niet-lid € 5