01jul2023

Pelgrimage naar Maria van Handel (N.-B.)

Organisatie: Hans Rijns, Lenie Witkam-van der Hoek

De geschiedenis van Handel als oudste bedevaartsoord van Maria in Noord-Brabant start begin 13e eeuw. Omstreeks 1220 wordt er door een Bakelse schaapherder, iets ten zuiden van de huidige kerk in Handel, een Mariabeeldje gevonden “op een doren stock” (doornstruik). Al snel begon het gelovige volk het beeldje te vereren. Maria deelde aan deze eenvoudige mensen haar gunsten uit in de vorm van wonderbaarlijke genezingen en gebedsverhoringen. In de loop der tijd hebben Handel en de kapel, net als veel andere dorpen in Brabant, veel te lijden gehad van oorlogen en geweld (o.a. beeldenstorm en brand). Begin 17e eeuw ontstonden er echter betere tijden en trok het heiligdom van Handel steeds meer pelgrims en processies. De oudste processie naar Handel is de processie van Gemert waarvan de eerste vermelding stamt uit 1499.

Nog steeds worden er bedevaarten georganiseerd naar Handel. Firapeel gaat dit ook doen. Op zaterdag 1 juli 2023 gaan we naar Gemert om daar het kasteel (1391) te bezoeken en vandaaruit de pelgrimage naar Handel aan te vangen. Het kasteel werd bewoond door de ridders van de Duitse Orde.

Datum: zaterdag 1 juli 2023

Tijd: 13:00 uur

Plaats: Gemert (heen- en terugreis op eigen gelegenheid)

Aanmelden: info@firapeel.nl of Hellendoornseberg 20, 3524 LG  Utrecht o.v.v. Handel

Kosten: nog niet bekend