Met Firapeel naar de Vrije Friezen

In september opent in het Fries Museum een tentoonstelling over de volle en late middeleeuwen. De tentoonstelling gaat in op het Friesland van toen, dat zich uitstrekte van Zuiderzee tot aan de Wezer. Diana Spiekhout vertelde ons er al meer over tijdens haar lezing na afloop van de ALV. Een bezoek aan de tentoonstelling sluit hier perfect op aan. Maar ook voor wie de lezing heeft gemist is het een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over het middeleeuwse Friesland.

Firapeel hoopt begin oktober de tentoonstelling te kunnen bezoeken met voorafgaand een lezing door Han Nijdam, projectleider Oud-Fries van de Fryske Akademy. Houd website en de volgende ledenbrief in de gaten voor nadere programmagegevens, deelnemersbijdrage en aanmeldingsmogelijkheden.

Datum: oktober 2022

Plaats: Fries Museum, Leeuwarden

Aanmelden: nog niet nodig